Logo jurisLogo Bundesregierung

Beschaffung von Personenstandsurkunden aus der Tschechischen und aus der Slowakischen Republik

Zurück zur Teilliste Bundesministerium des Innern

Beschaffung von Personenstandsurkunden
aus der Tschechischen und aus der Slowakischen RepublikBezug: Meine RdSchr. v. 4. 12. 1975 - V II 3 - 133 501/3 - (BMBl S. 839), 28. 11. 1980 - V II 3 - 133 501/1 - (GMBl 1981 S. 83, 135) und 19. 12. 1984 - V II 6 - 133 501/1 -- RdSchr. d. BMI v. 24. 6. 1993 - V II 1 - 133 501/1 -Zur Beschaffung von Personenstandsurkunden aus den Nachfolgestaaten der CSFR hat unsere Botschaft in Prag das beigefügte zweisprachige Antragsformular übersandt. Die Beantragung soll direkt bei dem zuständigen tschechischen bzw. slowakischen Kreisamt erfolgen (Verzeichnis s. Anlage). Dieses wird den Antrag an die jeweils zuständige Stelle weiterleiten.

Bei der Anforderung von Heiratsurkunden sind die Daten beider Ehegatten einzutragen. Für Urkunden aus der Zeit vor 1950 ist die Konfession unbedingt anzugeben, da in diesen Fällen Kirchenbücher als Ausstellungsgrundlage dienen können.

Die Bearbeitungszeit kann mehrere Monate betragen.

Die Urkunden werden den Antragstellern über die Botschaft der Tschechischen Republik Ferdinandstraße 27, 53127 Bonn (Tel.: 02 28/9 1970), bzw. Slowakischen Republik, August-Bier-Straße 31, 53129 Bonn (Tel.: 02 28/91 45 50) zugestellt, die die entstandenen Kosten "per Nachnahme" einziehen. Dort können Antragsteller auch erfahren, welchem Kreisamt ihr Antrag zu übersenden ist.An die
Innenminister/Senatoren
für Inneres der Länder
nachrichtlich:

An die
Vertretungen der Länder
beim BundBitte ausfüllen und dem Antrag auf Beschaffung von Personenstandsurkunden aus der Tschechischen/Slowakischen Republik beifügen. Bei unvollständigen Angaben ist eine Bearbeitung durch die tschechischen/slowakischen Stellen nicht möglich. Angaben in Schreibmaschine oder Druckbuchstaben erbeten. Ortsangaben möglichst in tschechischer/slowakischer Bezeichnung.

Vyplňte a přiložte k žádosti o opatřeni matričního dokladu z Ceskslovenska. Při neúplných údajích nemohou českslovenská místa žádost zpracovat. Údaje vyplňte strojem anebo tiskacim pismem. Názvy obci uved'te pokud možno v češtině/slovenštině.

A Angaben über die Person, auf deren Namen die gewünschte Urkunde ausgestellt werden soll.
Údaje o osobě, na jejiž jméno má být žádaný doklad vystaven.

1.
Name
Geburtsname (bei Frauen)
Vorname(n)


Příjmení
Rodné příjmení (u žen)
Jméno2.
Genaues Geburtsdatum
Ort und Bezirk der Geburt


Přesné datum narození
Místo a okres narození3.
Jetzige ggf. frühere Staatsangehörigkeit (bei früherer
tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit Zeitpunkt und Grund
des Verlustes angeben)


Nynějˇxí a dřívější státni příslušnost (u dřívější čs. státní
příslušnosi uved'te datum a dǔvody jejího pozbyti)4.
Familienstand
Rodinný stav


5.
Konfession (bei Anforderung von Geburtsurkunden)
Náboženství (při požadavku rodných listú)


6.
Beruf (z. Zeitpunkt der Matrikeleintragung)
Póvolání (v okamžiku matričního zápisu)


7.
Letzter ständiger Wohnort und letzte genaue
Anschrift in der Tschechoslowakei


Poslední stálé bydliště a poslední přesná
adresa v Československu8.
Genaues Datum der Ausreise aus der Tschechoslowakei
Přesné datum výjezdu z Československa


9.
Jetziger Wohnort
Nynější bydliště
B Angaben über die Eltern
Údaje o rodičích

1.
Name, Vorname(n) des Vaters
Genaues Geburtsdatum
Ort und Bezirk der Geburt


Příjmeni, jméno otce
Přesné datum narození
Místo a okres narození2.
Geburtsname, Vorname(n) der Mutter
Genaues Geburtsdatum
Ort und Bezirk der Geburt


Rodné příjmení, jméno matky
Přesné datum narození
Místo a okres narození3.
Letzter ständiger Wohnort und letzte Anschrift
der Eltern in der Tschechoslowakei


Poslední stálé bydliště a poslední adresa
rodičú v Československu

C Angaben über die gewünschte Urkunde
Údaje o požadovaném dokladu

1.
Genaue Bezeichnung der gewünschten Urkunde
Přesné označení požadovaného dokladu

2.
Verwendungszweck der Urkunde
Účel, ke kterému je doklad požadován

3.
Genaues Heiratsdatum
Ort und Bezirk der Heirat

Přesné datum uzavření sňatku
Místo a okres uzavření sňatku


4.
Genaues Sterbedatum
Ort und Bezirk des Todes

Přesné datum úmrtí
Místo a okres úmrtí
D Angaben über die Person, die die Ausstellung der Urkunde beantragt, falls diese mit der unter A angeführten Person nicht identisch ist
Údaje o osobě, která žádá o vystavení dokladu, neni-li totožná s osobou v bodě A

1.
Name
Geburtsname (bei Frauen)
Vorname(n)

Příjmeni
Rodné příjmení (u žen)
Jméno


2.
Genaues Geburtsdatum
Ort und Bezirk der Geburt

Přesné datum narození
Místo a okres narození


3.
Jetzige ggf. frühere Staatsangehörigkeit (bei früherer tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit Zeitpunkt und Grund des Verlustes angeben)

Nynější a dřívější státní příslušnost (u dřívější
čs. státní příslušnosti uved'te datum a dúvod jejího pozbytí)


4.
Wohnort
Bydliště

5.
Familienverhältnis zu der Person, auf deren Namen
die Urkunde ausgestellt werden soll

Rodinný poměr k osobě, na jejíž jméno má
být doklad vystaven
E Bemerkungen
Poznámky
Verzeichnis der tschech./slowakischen Kreisämter
Kreisamt der Stadt (Okresní úřad) und PostleitzahlPraha 1

110 01

Jindřichuv Hradec

377 36Karlovy Vary

361 13

Obvodní úřady


Karviná

735 06

Praha 1

115 68

Kladno

272 63

Praha 2

120 89

Klatovy

339 13

Praha 3

130 05

Kolín

280 11

Praha 4

140 45

Kromeříž

767 01

Praha 5

150 22

Kutná Hora

284 22

Praha 6

160 52

Liberec

460 73

Praha 7

170 05

Litoměřice

412 91

Praha 8

180 48

Louny

440 27

Praha 9

180 49

Mělník

276 41

Praha 10

101 38

Mladá Boleslav

293 58Most

464 89Náchod

547 28

Okresní úřady a úřady měst


Novy Jičín

741 11

Tschechische Republik:


Nymburk

288 63

Benešov

256 46

Olomouc

772 55

Beroun

266 49

Opava

746 84

Blansko

678 27

Úŕad mésta Ostravy

729 30

Úřad města Brna

601 67

Pardubice

532 02

Úřad města Brna - zvláštní matrika

601 67

Pelhřimov

393 32

Brno-venkov

602 00

Písek

397 21

Bruntál

792 11

Úŕad města Plzně

305 83

Břeclav

690 15

Plzeň-jih

306 94

Česká Lípa

470 35

Plzeň-sever

306 06

České Budéjovice

371 03

Praha-východ/Praha 1

110 01

Český Krumlov

381 21

Praha-západ/Praha 2

128 25

Děčín

408 17

Prachatice

383 11

Domažlice

344 13

Prostéjov

797 46

Frýdek-Místek

738 20

Přerov

750 83

Havlíčkuv Brod

580 01

Příbram

261 12

Hodonín

695 32

Rakovník

269 22

Hradec Králové

502 06

Rokycany

337 13

Cheb

350 13

Rychnov nad Kněžnou

516 16

Chomutov

430 24

Semily

513 14

Chrudim

537 18

Sokolov

356 13

Jablonee nad Nisou

467 52

Strakonice

386 22

Jičín

506 14

Svitavy

568 26

Jihlava

587 23

Šumperk

787 13

Tábor

390 18

Rožnava

048 80

Tachov

347 13

Senica

905 44

Teplice

415 02

Spišská Nová Ves

052 80

Trutnov

541 18

Stará Lubovna

064 16

Třebíč

674 30

Svidník

089 17

Uherské Hradiště

686 66

Topol'čany

955 40

Ústí nad Orlicí

562 16

Trebišov

075 01

Úřad města Ústí nad Labem

401 23

Trenčín

911 49

Vsetín

755 35

Trnava

917 00

Vyškov

682 12

Vel'ký Krtíš

990 80

Zlín

762 69

Vranov nad Topl'ou

093 01

Znojmo

667 39

Zvolen

960 01

Ždár nad Sázavou

591 12

Žiar nad Hronom

965 01Žilina

010 40

Okresní úřady
Slovenská republika:
Banská Bystrica

974 00Bardéjov

085 77Bratislava

814 71Bratislava-vidiek

827 32Čadca

022 23Dolný Kubín

026 11Dunajská Streda

929 01Galanta

924 26Humenné

066 38Komárno

945 36Košice

040 11Košice-vidiek

041 70Levice

934 26Liptovský Mikuláš

031 01Lučenec

984 36Martin

036 01Michalovce

071 80Nitra

949 80Nové Zámky

940 36Poprad

058 44Považská Bystrica

017 11Prešov

080 73Prievidza

971 73Rimavská Sobota

979 11